فهرست الفبایی
کباب و بریان

حلیم نیشابوری و کباب زعفرانی عطار

نوع واحد:

کباب و بریان

شبهای فرامرز

نوع واحد:

کباب و بریان

مرغ بریان برادران ازقندی

نوع واحد:

کباب و بریان
مرغ بریان رامتین

مرغ بریان رامتین

نوع واحد:

کباب و بریان

نوع غذا:

ایرانی
مرغ بریان روناک

مرغ بریان روناک

نوع واحد:

کباب و بریان
مرغ بریان سیکا

مرغ بریان سیکا

نوع واحد:

کباب و بریان

نوع غذا:

کنتاکی

هزارفانوس

نوع واحد:

کباب و بریان
کباب ترکی آراز

کباب ترکی آراز

نوع واحد:

کباب و بریان

نوع غذا:

کباب ترکی

کباب ترکی بال

نوع واحد:

کباب و بریان

کباب ترکی دونر

نوع واحد:

کباب و بریان

کباب ترکی دیزین ترک شعبه 1

نوع واحد:

کباب و بریان

کباب ترکی دیزین ترک شعبه 2

نوع واحد:

کباب و بریان

پربازدید ترین ها

نظر سنجی

چگونه با قابلمه آشنا شده اید؟
تبلیغات اینترنتی - 40.2%
تبلیغات محیطی - 7.8%
معرفی دوستان - 34.3%
شبکه های اجتماعی - 9.8%
از طریق واحد های غذایی - 7.8%

کل آرا: 102
.زمان رای گیری این نظرسنجی پایان یافته است روشن: 19 مارس 2015 - 00:00