فهرست الفبایی
جیگرکی

کوثر

نوع واحد:

جیگرکی

جگرکی

نوع واحد:

جیگرکی
جیگر دی تو دی

جیگر دی تو دی

نوع واحد:

جیگرکی

نوع غذا:

کبابی و جیگرکی

جیگر و پاچین ایرونی

نوع واحد:

جیگرکی

نوع غذا:

کبابی و جیگرکی
جیگر و پاچین وکیل آباد

جیگر و پاچین وکیل آباد

نوع واحد:

جیگرکی

نوع غذا:

کبابی و جیگرکی

مجموعه غذاهای سنتی دادلی

نوع واحد:

جیگرکی

پربازدید ترین ها

نظر سنجی

چگونه با قابلمه آشنا شده اید؟
تبلیغات اینترنتی - 40.2%
تبلیغات محیطی - 7.8%
معرفی دوستان - 34.3%
شبکه های اجتماعی - 9.8%
از طریق واحد های غذایی - 7.8%

کل آرا: 102
.زمان رای گیری این نظرسنجی پایان یافته است روشن: 19 مارس 2015 - 00:00