فهرست الفبایی
کنتاکی

خانه کنتاکی

نوع واحد:

کنتاکی

دارکوب

نوع واحد:

کنتاکی
فست فود بابا طاهر

فست فود بابا طاهر

نوع واحد:

فست فود و پیتزا | کنتاکی

نوع غذا:

فرنگی | پیتزا | کنتاکی | ایتالیایی
فست فود گاجره

فست فود گاجره

نوع واحد:

فست فود و پیتزا | کنتاکی

نوع غذا:

پیتزا | ساندویچ | کنتاکی

مرغ سوخاری و پیتزا کارو شعبه 3

نوع واحد:

کنتاکی

مرغ سوخاری و پیتزا کارو شعبه 3

نوع واحد:

کنتاکی

مرغ سوخاری کارو شعبه 1

نوع واحد:

کنتاکی

میشا

نوع واحد:

کنتاکی

پیتزا و مرغ سوخاری کارن

نوع واحد:

کنتاکی
پیتزا کارن

پیتزا کارن

نوع واحد:

فست فود و پیتزا | کنتاکی

نوع غذا:

پیتزا | ساندویچ | کنتاکی

کارو شعبه 2

نوع واحد:

کنتاکی

کنتاکی بزرگمهر

نوع واحد:

کنتاکی

پربازدید ترین ها

نظر سنجی

چگونه با قابلمه آشنا شده اید؟
تبلیغات اینترنتی - 40.2%
تبلیغات محیطی - 7.8%
معرفی دوستان - 34.3%
شبکه های اجتماعی - 9.8%
از طریق واحد های غذایی - 7.8%

کل آرا: 102
.زمان رای گیری این نظرسنجی پایان یافته است روشن: 19 مارس 2015 - 00:00